Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Công tác phát triển tổ chức đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên là mục tiêu và cũng là giải pháp quan trọng được Đại hội Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra nhằm phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Năm 2019 các hội thành viên và đơn vị trực thuộc tiếp tục được củng cố và tích cực tổ chức triển khai các hoạt động hội trên nhiều lĩnh vực.

 Về củng cố tổ chức Hội, trong năm Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp Hội lần thứ hai, khóa V đã kết nạp2 hội viên tổ chức mới làHiệp hội các Hợp tác xã và Doanh nghiệp tỉnh Bình Định và Hiệp hội cá Ngừ tỉnh Bình Định, nâng tổng số hội viên lên 34 đơn vị. Đồng thời có 6 Hội thành viên là Hội Y tế công cộng, Hiệp hội thủy sản, Hội Khoa học kỹ thuật Thị xã An Nhơn, Hội Khoa học Bảo vệ thực vật, Hội Cựu giáo chức và Chi hội nữ trí thức Bình Địnhđã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, bầu Ban chấp hành và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động của đơn vị nhiệm kỳ mới.

          Nhiều hội thành viên đã tích cực tổ chức các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của mình và tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ của địa phương, của ngành và đơn vịvới nhiều nội dung phongphú,đa dạng:  Hiệp hội thủy sản tổ chức Lễ khởi động Dự án “Nâng cao năng lực của tổ chức cộng đồng địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ san hô tại vùng biển ven bờ thuộc Vịnh Quy Nhơn”; phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về đồng quản lý và kiến thức bảo vệ rạn san hô cho tổ Đồng quản lý xã Nhơn Lý, phối hợp đào tạo chuyên môn và cấp chứng chỉ thuyển trưởng, máy trưởng tàu cá các hạng, và thợ máy tàu cá cho hơn 2000 học viên ngư dân, hỗ trợ hội viên và ngư dân sản xuất an toàn hiệu quả góp phần khắc phục tình trạng khai thác bất hợp pháp nhằm sớm tháo gỡ thẻ vàng EU; Hiệp hội cá ngừ có 21 hội viên tập thể và 12 chi hội trực thuộc với 680 hội viên, hiệp hội tích cực tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện giúp đỡ ngư dân, doanh nghiệp, vận động hỗ trợ pháp lý để chủ tàu cá thành lập tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển, phối hợp Hiệp hội cá ngừ VN thực hiện đề tài tập huấn chuyển giao công nghệ khai thác cá ngừ vằn bằng nghề lưới vây đuôi ờ vùng biển xa bờ, hỗ trợ giảm thiểu lượng rùa biển mắc câu, phối hợp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho ngư dân, tuyên truyền Luật thủy sản 2017... Chi hội nữ trí thức phối hợp với tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) và Liên Hiệp Hội tổ chức hội thảo “Nâng cao vai trò lãnh đạo và vận động chính sách của nữ trí thức”, tổ chức nhiều sinh hoạt chuyên đề về các kỹ năng tổ chức cuộc sống, gia đình, xã hội; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chia sẻ khó khăn với giáo viên vùng cao, sinh viên có hoàn cảnh khoa khăn, phụ nữ nghèo;Hội Cựu giáo chức đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục, tham gia cùng các trường khen thưởng học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào cuộc sống, làm nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục; Hội Kiến trúc sư Bình Định đã tổ chức kỷ niệm 71 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/04/1948 – 27/04/2019), góp ý Luật Kiến trúc, tham gia Hội trại sáng tác kiến trúc 2019…Hội Xây dựng tỉnh phối hợp Tổng hội XD VN tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu và cung cấp một số kiến thức về quản lý, nâng cao chất lượng công trình xây dựng, một số thành tựu công nghệ mới của ngành, tham gia phản biện đánh giá tác động môi trường DA Khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại, tích cực vận động đơn vị thành viên tham gia Hội thi STKT tỉnh lần thứ XI đạt nhiều giải cao; Hội Sinh vật cảnh Bình Định đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, tổ chức nhiều cuộc triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh, từng bước thúc đẩy thị trường sinh vật cảnh của tỉnh phát triển; Hội Qui hoạch kiện toàn tổ chức, nhân sự, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo, tham dự các cuộc họp, hội thảo được mời...Hội Thủy lợi tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm đếm nguồn nước, đề án 1002, điều tra cập nhật số liệu bộ chỉ số về nước sạch nông thôn, góp ý tư vấn phản biện các dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực Sông Kôn- Hà Thanh, Đề án quản lý đê nhân dân; Hội Y học tổ chức cho hội viên các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh, nhất là tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, nhiều hội viên tham gia Hội thi STKT tỉnh lần thứ XI đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, tổ chức nhiều hội thảo, tập  huấn về nội khoa, sản khoa, ngoại khoa, tim mạch, thần kinh,ung bướu, đào tạo chuyên môn sâu; Hội Y tế công cộng có 08 hội viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 01 hội viên thực hiện đề tài cấp tỉnh, có đề tài được Hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá cao,đã tham mưu cho phép được tiếp tục hỗ trợ Trường Đại học Y tế công cộng triển khai dự án “Tăng cường khả năng thực thi quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá và theo dõi quảng cáo thuốc lá trá hình tại Việt Nam”...Hội Kế hoạch hóa gia đình thông qua mạng lưới tuyên truyền viên, trung tâm tư vấn đã phát tài liệu, tuyên truyền công tác DSKHHGĐ, chăm sóc SKSS, bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, tiếp tục thực hiện 2 DA 92-01, 92-02…Hội Dược học vận động hội viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về sản xuất, kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và thực hiện các qui chế, qui định trong lĩnh vực kinh doanh thuốc; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau Đại hội đã củng cố về tổ chức và có một số hoạt động tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Hội Khoa học- Kỹ thuật thị xã An Nhơn chủ động tích cực chỉ đạo các chi hội phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnháp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; Hội điện cơ  đã tổ chức tổng kết  hoạt động năm 2019, vận động khuyến khích các hội viên tham gia nghiên cứu, cải tiến và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất;Trung tâm Dưỡng Sinh Trường Sinh Họctập trung công tác đào tạo (1.764 học viên trong tỉnh và 2.285 học viên ngoài tỉnh), môn dưỡng sinh được người dân tin tưởng theo tập luyện có nhiều kết quả, giảm sử dụng thuốc thuốc, giảm rõ rệt 1 số  chứng bệnh ung thư và các bệnh nan y khác;Trung tâm tư vấn đầu tư và phát triển KH&CN tỉnh, Trung tâm Dưỡng sinh tâm thể… củng cố nhân sự và mở rộng hoạt động chuyên môn của đơn vị. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác hội trong năm vừa qua cũng còn một số hạn chế: Các hội thành viên hoạt động chưa đều, một số hội tổ chức hoạt động còn lúng túng, kém hiệu quả, một số hội vẫn chưa tổ chức được Đại hội nhiệm kỳ; công tác trao đổi thông tin 2 chiều giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên chưa thường xuyên, một số hội báo cáo không gửi báo cáo tình hình hoạt động của hội mình nên việc cập nhật thông tin còn hạn chế, dẫn đến việc thống kê, báo cáo đánh giá chưa phản ánh hết một cách toàn diện, đầy đủ hoạt động của các hội.

Thời gian tới, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội cho phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Liên hiệp Hội.

 

                                                                                                                              HTTT

 


KT  (Cập nhật ngày 27-11-2019)    Các tin liên quan:
  Hội thảo KHCN một số phương pháp xử lý ảnh y tế hiện đại, kỹ thuật dựng hình 3D chất lượng cao dựa trên Cimenatic Rendering (25-11-2019)
  Hội thảo Tổng kết nhiệm vụ “Nhân rộng mô hình xử lý rác nông thôn” (25-11-2019)
  Lãnh đạo Liên hiệp Hội đến thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (19-11-2019)
  Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định: Khởi động Dự án xây dựng chuỗi liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất cây lạc (08-11-2019)
  Bình Định có 6 công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2019 (04-11-2019)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
26
  Số lượt truy cập:
2235498
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội