Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 56-CT/TU ngày 9/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Trên cơ sở tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động số 26-CT/TU ngày 17/12/2008 của Tỉnh ủy, Chỉ thị nêu lên các ưu điểm của việc xây dựng đội ngũ trí thức của  tỉnh trong thời gian qua đồng thời chỉ rõ các hạn chế, bất cập cũng như các nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội  tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) được giao thực hiện nhiệm vụ  cụ thể là “tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò là tổ chức nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, nâng cao các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và đề xuất, tham mưu những chủ trương, chính sách phát triển trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy lòng tự hào, tính tích cực, sự cống hiến và ý thức trách nhiệm của  đội ngũ trí thức  phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Để phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, Liên hiệp Hội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy là:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Nghị quyết 27/TW, Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tiếp tụcthực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TWvề xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị 56-CT/TU ngày 9/8/2019Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13/9/2011 của Tỉnh ủy Bình Định về“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống, vai trò, vị trí, ý thức, tinh thần  trách nhiệm cho đội ngũ  trí thức gắn với việc  thực hiện Chỉ thị 05/ TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên cho phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Tập trung thúc đẩy hoạt động chuyên môn theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

3. Thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội; chủ động đề xuất tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển của địa phương; cung cấp thêm cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn theo hướng độc lập, khách quan phục vụ quá trình xây dựng, thẩm định các đề án, dự án, chương trình, mục tiêu, định hướng kinh tế-xã hội; đồng thời qua hoạt động này  nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm, phát huy tiếng nói, sự đoàn kết, hợp tác của đội ngũ trí thức.

4. Hệ thống Liên hiệp hội tích cực tham gia, phối hợp với chính quyền, các ngành, các cấp trong việc đào tạo, tạo điều kiện để  trí thức, nhất là trí thức trẻ, tài năng có điều kiện học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu  mới, cống hiến sức lực, tài năng, khởi nghiệp doanh nghiệp.

5.Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong trí thức khoa học công nghệ, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh 2020. Tập trung tôn vinh, khen thưởng những trí thức  tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác, nghiên cứu khoa học; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến các gương “Người tốt, việc tốt”. Tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, khoa học công nghệ...

Toàn văn của Chỉ thị đăng tải trên link này:/upload/files/vb/CHI%20THI%20BTV%20VE%20DOI%20NGU%20TRI%20THUC_%20ct.doc

                                                                                                                                            HTTT


KT  (Cập nhật ngày 21-10-2019)    Các tin liên quan:
  Lãnh đạo Liên hiệp Hội thăm và chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân ngày 20/10 (17-10-2019)
  GS Nobel Vật lý 2019 - Michel Mayor đã từng có buổi giao lưu với 1000 công chúng yêu thích thiên văn học tỉnh Bình Định (15-10-2019)
  Phát động cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” năm 2019 (09-10-2019)
  Thư kêu gọi ủng hộ người nghèo nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 (08-10-2019)
  Thành lập Chi hội nữ trí thức Bình Định (07-10-2019)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
24
  Số lượt truy cập:
2180691
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội