Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
50 năm - nửa thế kỷ nhìn lại chặng đường theo chân Bác, thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và Nhân dân Bình Định luôn tự hào vì đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

Tọa đàm Bình Định 50 năm thực hiện Di chúc của Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức 5.2019

1.Nhớ lại những ngày mùa thu Tháng tám cách đây 50 năm, ngày 02/9/1969, “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…”, cả dân tộc ta đã nén nỗi đau thương mất mát vô hạn tiễn Bác đi xa. Trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn lại sáng ngời ý chí, quyết tâm sắt đá, mọi người dân Bình Định đều khắc sâu vào con tim, khối óc từng chữ, từng câu trong Di chúc của Bác và 5 lời thề trong Điếu văn thống thiết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước anh linh của Người trong lễ tang trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 09/9/1969.

Ngày 29/9/1969, Bộ Chính trị có Chỉ thị phát động đợt sinh hoạt chính trị “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức quán triệt và học tập nghiêm túc Di chúc của Bác, đồng thời phát động nhiều phong trào cách mạng sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân “Noi gương nối chí Bác Hồ, lập công đền ơn Người”. Chính các phong trào này đã tạo ra động lực tinh thần cho dân và quân tỉnh ta “Tập trung đánh bại chương trình“bình định cấp tốc”, ra sức giành, giữ và kéo dân nông thôn, giành quyền làm chủ từng phần ở thị xã. Phát động quần chúng nổi dậy đẩy mạnh diệt ác, phá kẹp, giành dân, giành quyền làm chủ ở phía bắc và phía nam tỉnh. Nắm vững công tác tư tưởng và tổ chức, lấy công tác tư tưởng làm chìa khóa giải quyết mọi vấn đề”. Tiếp đến, Đảng bộ và nhân dân Bình Định thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Đảng, phát triển lớp đảng viên Hồ Chí Minh, đẩymạnh phong trào thi đua, “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Noi gương nối chí Bác Hồ, quyết chiến quyết thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”.Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên lớp Hồ Chí Minh theo Nghị quyết tháng 4/1970 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh xây dựng chi bộ, đảng viên 4 tốt và phong trào thi đua “Noi gương nối chí Bác Hồ, quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Chính những phong trào làm theo Bác đã đập tan các Kế hoạch“bình định cấp tốc” và “bình định đặc biệt”của địch.

Khắc ghi lời dạy của Bác: "Dù khó khăn, gian khổ đến mấy nhân dân ta nhất định sẽ toàn thắng", trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, chính quyền đã lãnh đạo quân, dân tỉnh ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chuẩn bị chu đáo cả thế và lực tại chỗ cùng toàn miền Nam đứng lên Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vẻ vang, giải phóng các huyện, thị xã, thành phố Quy Nhơn, góp phần cùng cả nước thực hiện một cách xuất sắc điều mong ước và lời căn dặn thiết tha của Bác, đó là đế quốc Mỹ cút khỏi nước ta; Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, thống nhất; đồng bào Nam - Bắc sum họp một nhà.

2. Trong Di chúc, Bác còn căn dặn: “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”. Từ ngày thống nhất đất nước đến nay, qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bình Định cùng cả nước bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh, đã hoạch định chiến lược phát triển nhằm sớm thoát khỏi tỉnh nghèo, vươn lên giàu mạnh, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương Bình Định ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Ở giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Bình Định đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn của tỉnh trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; giải quyết đồng bộ, có hiệu quả các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là đối với nông dân.

Từ một tỉnh thuần nông, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, trình độ canh tác lạc hậu, công nghiệp và dịch vụ hầu như chưa phát triển, sau 50 năm thực hiện di chúc của Bác, đến nay Bình Định đã trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung, Bình Định đã có sự phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông, lâm, thủy sản có bước phát triển khá; công nghiệp và xây dựng chiếm 31,13%; dịch vụ chiếm 39,31%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống của nhân dân trong tỉnh ổn định, một bộ phận được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân giảm 2%/năm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đến nay toàn tỉnh có 624 tổ chức Đảng (340 đảng bộ, 284 chi bộ cơ sở), 3.451 chi bộ trực thuộc (trong đó có 1.112 chi bộ thôn, làng, khu phố) với 68.519 đảng viên (6/2919), tăng 63.348 đảng viên (12,5 lần so với năm đầu triển khai thực hiện Di chúc của Bác).

Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Bình Định đã chung sức, chung lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và giành được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP giai đoạn 2016 - 2018 tăng dần qua từng năm, cụ thể năm 2016 tăng 6,57%, năm 2017 tăng 6,72%, năm 2018 tăng 7,32%; thu hút đầu tư ở các lĩnh vực ngày càng hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ có sự chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào thực chất, xây dựng nông thôn có nhiều khởi sắc, đến nay huyện Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bước đầu được sắp xếp, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại ngày càng mở rộng, hiệu quả... tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định đã đồng sức, đồng lòng, phấn đấu tiếp nối phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo của con người Bình Định, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, kết quả đạt những thành tựu rất đáng tự hào. Đó là sự chuyển biến căn bản về kinh tế - xã hội, tạo sự khởi sắc rõ nét diện mạo đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay.

3. Nhìn lại qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, quân và dân Bình Định tự hào về những thành tựu mà các thế hệ đi trước và hôm nay đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu để đạt được; đồng thời trăn trở về thực trạng phát triển của tỉnh nhà chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như mong muốn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, theo kịp sự phát triển chung của đất nước. Kính yêu Bác Hồ, với tình cảm và trách nhiệm với quê hương đang thúc giục mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Bình Định hôm nay phải nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn trong sự nghiệp xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng với nhân dân cả nước quyết tâm thực hiện trọn vẹn điều mong muốn cuối cùng của Bác: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của thế giới”.

                                                                                                                            Bài và ảnh: Thanh Thảo

 


KT  (Cập nhật ngày 09-09-2019)    Các tin liên quan:
  50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM (03-06-2019)
  Xây dựng chi bộ “bốn tốt” (29-03-2019)
  TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN. (22-02-2019)
  Sai phạm của Chu Hảo (07-11-2018)
  Qua hơn 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: LAN TỎA NHIỀU CÁCH LÀM HAY (04-10-2018)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
57
  Số lượt truy cập:
2068257
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội