Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)

Tư vấn, phản biện, giám định xã hội là nhiệm vụ đặc thù của Liên hiệp Hội Trong ảnh: LHH tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2035”

Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh, từ ngày thành lập đến nay hoạt động nghiên cứu khoa học và tuyên truyền, phổ biến kiến thức, triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống và tư vấn, phản biện và giám định xã hội luôn là nhiệm vụ thường xuyên được lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) và các hội thành viên quan tâm chú trọng, nhất là trong thời gian 5 năm gần đây. Qua hoạt động này cũng thể hiện vai trò, năng lực tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH &CN đối với sự phát triển KT-XH của địa phương.

Hiện nay Liên hiệp Hội Bình Định có 32 hội, tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc với hơn 95.000 hội viên, hoạt động trên khắp các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, công nghệ thông tin, giao thông, xây dựng, khoa học- công nghệ, văn hoá, du lịch, y tế, giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, nghiên  cứu hoa học... Từ thực tiễn cho thấy, Bình Định có một đội ngũ trí thức đông đảo, được đào tạo có hệ thống, được rèn luyện, trường thành, đã trở thành nguồn nhân lực quý giá nắm giữ các cương vị, trọng trách, vị trí quan trọng của các ngành kinh tế - kỹ thuật, văn hóa- xã hội của tỉnh, đây chính là lực lượng quan trọng luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến, ứng  dụng  kiến thức khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất và đời sống cũng như tư vấn phản biện, giám định xã hội, đóng góp những luận cứ khoa học trong quản lý và xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.  

Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được lan tỏa trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội với các hội thành viên, với đội ngũ trí thức KH&CN trên một số lĩnh vực có hiệu quả thiết thực, nhiều giải pháp, công trình nghiên cứu sáng tạo góp phần giải quyết được những vấn đề mới phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm có chất lượng, có sức cạnh tranh, cải tiến công tác quản lý điều hành góp phần tích cực vào việc xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định những chủ trương, chính sách ở địa phương.

Hàng năm đều có nhiều đề tài nghiên cứu từ cấp cơ sở tới cấp Nhà nước được Liên hiệp Hội, hội thành viên và các tổ chức khoa học chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, tập trung vào nhóm lĩnh vực: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, y tế, du lịch, cải tiến dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, xóa đói giảm nghèo...góp phần tạo nên phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới  trong thực tiễn sản xuất và đời sống.

Đề tài "Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm cây hoa kiểng tại làng nghề Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phướ” do Liên hiệp Hội Bình Định chủ trì thực hiện được Hội đồng Khoa học tỉnh xếp loại Xuất sắc

Cơ quan thường trực Liên hiệp Hộitỉnh dù nguồn nhân lực mỏng nhưng nghiên cứu khoa học luôn được xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị, là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ viên chức, nhất là trí thức trẻ. Có nhiều đề tài, dự án cấp tỉnh do Liên hiệp Hội chủ trì và phối hợp thực hiện, trong đó đề tài đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc.Điểm tích cực, đáng ghi nhận  ở đây là phạm vi, đối tượng nghiên cứu của các đề tài do LHH chủ trì đều gắn liền với thực tiễn, là các vấn đề đang được đặt ra khá cấp thiết tại địa phương, cơ sở nên sau khi nghiệm thu hoặc đang quá trình xây dựng mô hình đã có thể ứng dụng, triển khai ngay[1] Các Hội thành viên như:, Điều dưỡng, Dược học, Y học, Y tế công cộng, Toán học, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Nam trung bộ, Hóa học, Cầu Đường, Hội KH-KT huyện An Nhơn, Hiệp hội Thủy sản... đã tích cực phối hợp với ngành chủ quản triển khai nhiều đề tài nghiên cứu cấp ngành, cấp cơ sở, mang tính ứng dụng cao, có  nhiều đề tài nghiên cứu của các tác giả, nhóm tác giả được giải cao cấp tỉnh, cấp quốc gia, trong đó Hội Dược học với đầu tàu là chi hội Công ty Dược trang thiết bị y tế Bình Định và cũng là một trong những doanh nghiệp KH&CN của tỉnh có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nâng cao chất lượng, giảm giá thành, đa dạng hóa và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; Các Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật, Hội làm vườn, Chăn nuôi thú y... tham gia triển khai xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu mùa vụ cây trồng, chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa, cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn sản xuất lúa giống, công tác chuyển giao tiến bộ KH-KT về giống, thâm canh lúa cải tiến, phòng trừ sâu bệnh, giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Nguồn kinh phí thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào đời sống và sản xuất được thực hiện từ nhiều nguồn (ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương, các quỹ tài trợ của nước ngoài và từng bước được xã hội hóa). 

Để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của đội ngũ trí thức, Liên hiệp Hội được UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp  với các ngành tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 2 năm 1 lần, duy trì đến nay là lần thứ XI, từ năm 2013-2018  qua 3 lần hội thi với 205 giải pháp đăng ký dự thi, trong đó có 99 giải pháp đạt giải, được ứng dụng góp phần phát triển kinh tế  và phục vụ dân sinh. Liên hiệp Hội còn tích cực khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ  các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, các giải pháp tốt tham gia dự thi Giải thưởng KH&CN Việt Nam, nhiều đề tài, giải pháp đạt giải, trong đó có 1 giải nhất. Đồng thời để hưởng ứng phong trào thi đua của trí thức cả nước, trong các năm qua, Liên hiệp Hội đã bình chọn và giới thiệu  trí thức tiêu biểu để tỉnh tổ chức tôn vinh, biểu dương và lựa chọn giới thiệu trí thức tiêu biểu KH&CN để tôn vinh toàn quốc. Phối hợp với MTTQVN tỉnh, Sở KH&CN tuyển chọn, giới thiệu 5 đề tài, dự án có chất lượng, đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi để đề xuất tham gia Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Các trí thức được vinh danh đã nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của người làm công tác KH&CN, từ đó tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đơn vị.    

Đối với công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Không chỉ chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật,  Liên hiệp Hội thời gian qua đã chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao vai trò  trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công táctư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức được, dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội được củng cố.

Liên hiệp Hội đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UB ngày 05/06/2015 về việc quy định hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định. Đây là cơ sở pháp lý và xã hội thực hiện tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội, quy tụ thu hút  hội viên  thuộc các chuyên ngành tích cực tham gia.Trong 5 năm ( 2013-2018) nhiều vấn đề quan trọng bức xúc trong cộng đồng được góp ý tư vấn phản biện, qua đó góp phần tạo được lòng tin trong giới trí thức và nhân dân.

Liên hiệp Hội đã chủ động đề xuất và được UBND  tỉnh giao thực hiện hàng chục nhiệm vụ tư vấn phản biện, nội dung tư vấn, phản biện khá rộng, trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, trong đó tập trung các vấn đề lớn có tầm vĩ mô như các qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, qui hoạch phát triển ngành, các đề án, dự án tính chất chuyên môn sâu, có tác động trực tiếp đến người dân, môi trường[2].

Ở nhiều cấp độ khác nhau như đưa ra các ý kiến góp ý, nhận xét, hoặc kiến nghị hướng nghiên cứu cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mời hoặc tham gia ý kiến bằng văn bản và góp ý kiến tại các cuộc họp do UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành chủ trì.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Liên hiệp Hội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác; theo đó, đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội đã tham gia các hoạt động giám sát do Thường trực HĐND tỉnh hoặc các Ban chuyên môn của HĐND tỉnh chủ trì, tham gia thẩm định các báo cáo của UBND tỉnh, các sở ngành trình HĐND trước các kỳ họp. Đồng thời Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia hoạt động giám sát, tư vấn phản biện xã hội do Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì và góp ý vào các dự thảo Luật, văn bản pháp luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức.

  Các Hội thành viên như hội Qui hoạch phát triển Đô thị và Nông thôn,  Xây dựng, Kiến trúc, Thủy sản, Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, Cầu đường, Luật gia, KHKT Thị xã An Nhơn... cũng tích cực tham gia hoạt độngTVPBGĐXH phù hợp với lĩnh vực ngành nghề chuyên môn của Hội, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếng nói của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đối với nhiều qui hoạch, dự án, đề tài do cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh chủ trì, tập trung vào lĩnh vực Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, qui hoạch, kiến trúc, xây dựng, giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật...

Thời gian tới cần thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò nghiên  cứu khoa học,tư vấn, phản biện và giám định xã hội tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội:

-Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức đến cộng đồng cũng như tích cực đặt hàng để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và trí thức khoa học công nghệ trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của UBND tỉnh quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội,coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Các vấn đề bức xúc, nổi cộm, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện, giám  định xã hội của các nhà khoa học, giới trí thức cũng như phản biện của Mặt trận tổ quốc.

- Liên hiệp Hội tiếp tục chú trọng tập hợp các nhà khoa học, trí thức khoa học công nghệ để chủ động trong khai thác chất xám phục vụ và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện; tích cực tham gia, phối hợp với chính quyền, các ngành, các cấp trong việc hỗ trợ, tham mưu xây dựng chính sách, tạo điều kiện để  trí thức, nhất là trí thức trẻ có điều kiện học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu  mới, cống hiến sức lực, tài năng, khởi nghiệp doanh nghiệp.

Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự quản lý điều hành của UBND tỉnh và phối hợp hoạt động với các sở, ngành, địa phương. Thực hiện tốt vai trò thành viên của MTTQVN tỉnh, phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường liên minh công nhân – nông dân – trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ mười tám và nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.


[1]Đề tài “Xây dựng mô hình xử lý rác thải tập trung; rác thải sinh hoạt và chăn nuôi tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định”; đề tài "Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm cây hoa kiểng tại làng nghề Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước;  Dự án:“Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và nhiễm mặn cho cộng đồng, nhằm duy trì sản xuất lúa hiệu quả, hạn chế tình trạng hoang hóa đất trồng lúa trong điều kiện nhiễm mặn gia tăng vì nước biển xâm nhập sâu do tác động của biến đổi khí hậu ở vùng ven đê Đông tỉnh Bình Định”...

[2]Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2035”, “Báo cáo Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Bình Định đến năm 2020”,“Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, “Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, “Đồ án Quy hoạch xây dựng Khu vực Công nghiệp tập trung phía nam Quốc lộ 19 tỉnh Bình Định đến năm 2030”, “Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 và định hướng đến năm 2030”; “Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2035”, “Đồ án Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bình Định đến năm 2020”, Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt, Đồ án phân khu Khu vực xung quanh Đầm Thị Nại, Quy hoạch hệ thống chợ, Trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035,Quy hoạch tiêu thoát lũ hệ thống sông Kôn…

                                                                                                                          Huỳnh Thị Thanh Thủy

                                                                                                 Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định

 


KT  (Cập nhật ngày 08-08-2019)    Các tin liên quan:
  Bình Định: 9 giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XV (2018-2019) (08-08-2019)
  Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học đầu tiên về võ y tại Bình Định (02-08-2019)
   Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái trong khảo sát, đo đạc và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (02-08-2019)
  65 giám khảo tham gia chấm thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019) (31-07-2019)
  Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ VI (2018-2019): 38 giải pháp đoạt giải (26-07-2019)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
22
  Số lượt truy cập:
2235492
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội