Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT BÌNH ĐỊNH LẦN V (2018-2023)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Cụ Nguyễn Văn Tố (bút hiệu Ứng Hòe) sinh ngày 5/6/1889 trong một gia đình nhà nho, thuộc làng Đông Thành nay là phố Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cụ tốt nghiệp Trường thông ngôn, cụ vào làm việc tại Viện Viễn Ðông Bác Cổ; rất uyên thâm về Hán học, Tây học, và là học giả có tên tuổi thời bây giờ…, nội dung chủ yếu các tác phẩm của Cụ thể hiện truyền thống văn hóa dân tộc, cốt cách tâm hồn Việt Nam, và biểu hiện sâu sắc nhất là lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946: Hàng đầu, từ trái sáng phải: Cụ Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh tư liệu)

Người đi đầu truyền bá chữ quốc ngữ

Cụ Nguyễn Văn Tố là nhà trí thức yêu nước, có nhiều công lao, đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn; đi đầu trong sự nghiệp truyền bá chữ quốc ngữ. Cụ để lại nhiều công trình nghiên cứu liên ngành và chuyên sâu, bao quát nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, như sử học, văn học, văn bản học, khảo cổ học, ngôn ngữ học, dân tộc học, tôn giáo học, văn hóa học, văn hóa dân gian, kiến trúc nổi bật…Các tác phẩm: Sự tích Ôn Như hầu, Hoa tiên, Nguyễn Du và Truyện Kiều, Thơ xuân đời Hồng Ðức, Thơ vịnh sử đời Hồng Ðức, Hạnh thục ca...được cụ Nguyễn Văn Tố nghiên cứu và viết lại bằng tiếng Pháp, tiếng Hán, tiếng Việt, góp phần rất lớn nâng cao dân trí, giáo dục lòng yêu nước trong nhân dân. Từ năm 1941-1945, trên tạp chí Tri Tân, thông kê có tới 114 mục bài mang tính chuyên sâu của Cụ. Ông cũng là người Việt Nam duy nhất được phép sửa văn Pháp cho mọi bài viết đăng trên Tập san Viễn Đông Bác cổ (BEFEO), kể cả bài viết của Giám đốc người Pháp George Coedès.

Từ năm 1934-1946,với cương vị Hội trưởng Hội Trí Tri, Ông đã có những đóng góp mang ý nghĩa tạo tiền đề cho công cuộc chấn hưng đất nước. Năm 1938, Ông được cử làm Hội trưởng Hội truyền bá chữ quốc ngữ Bắc Kỳ; qua 7 năm (từ 1938-1945), Hội truyền bá chữ quốc ngữ đã mở 17 chi nhánh ở Bắc Kỳ với 820 lớp học, có 2.903 giáo viên đã dạy cho 41.118 người biết đọc, biết viết. Khu vực Trung Kỳ thành lập 11 chi nhánh; thu hút nhiều nhà trí thức tên tuổi như: Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển, Trần Văn Giáp, Hoàng Xuân Hãn, …Sau Cách mạng tháng Tám thành công, phong trào truyền bá chữ quốc ngữ trở thành nòng cốt của cuộc vận động diệt “giặc dốt” và “phong trào bình dân học vụ”. Năm 1941, Ông tham gia sáng lập Tạp chí Tri Tân với mục đích “để xem xét việc đời xưa mà hiểu biết việc đời nay thì có thể làm thầy thiên hạ”. Cụ Nguyễn Văn Tố còn là tác giả hai bộ sử học đồ sộ “Đại Nam dật sử” và “Sử ta so với sử Tàu” đã làm sâu sắc thêm lịch sử nước nhà và góp phần tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Bộ trưởng Cứu tế xã hội

Cách mạng Tháng Tám thành công, từ một học giả, ông đã hòa vào dòng chảy của cách mạng, tích cực tham gia tiễu trừ "giặc đói". Ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia việc nước, nhậm chức Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội trong Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên cương vị mới, ông đã không mệt mỏi để tổ chức và động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào quyên góp gạo để cứu đói.

Ông là người có công lớn trong việc diệt "giặc đói" và "giặc dốt", đồng thời có công trong việc huy động vật lực chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đi đầu trong cuộc vận động xây dựng “đời sống mới” và tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần yêu lao động, căm ghét bọn áp bức bóc lột, xây dựng lối sống đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Chủ tịch Quốc hội đầu tiên Nước ta

Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử cả nước bầu được 333 đại biểu, ông được cử tri Nam Định bầu và trở thành đại biểu Quốc hội khóa I. Ngày 2/3/1946, tại kỳ họp thứ nhất, đã nhất trí bầu ông làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội (tương đương chức danh Chủ tịch Quốc hội ngày nay). Tuy chỉ 8 tháng (từ ngày 2/3 đến 3/11/1946) giữ chức nhưng là quãng thời gian thử thách cam go đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta. Chính ông đã cùng Chính phủ thi hành nhiều chính sách thích hợp để chăm lo công việc quốc gia và đời sống nhân dân. Ðầu tháng 3/1946, thay mặt Ban Thường trực Quốc hội, ông tham dự phiên họp đặc biệt của Hội đồng Chính phủ để thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoãn với thực dân Pháp "nhằm giành được phút giây nghỉ ngơi để sửa soạn cuộc chiến đấu mới". Ngày 6/3/1946, ông và các thành viên dự họp ủng hộ đường lối chính trị của Chính phủ và cùng ký vào biên bản thông qua Bản Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp.

Sau sự kiện ký Hiệp định Sơ bộ, bộ máy chính quyền các cấp đã dần dần được hình thành và củng cố. Bản thân ông tham gia tích cực vào công cuộc kiến thiết đất nước, như cho ý kiến 98 dự án Sắc lệnh của Chính phủ, tập trung vào các vấn đề như: pháp chính, kinh tế, tài chính, xã hội…; tham gia các đoàn công tác của Chính phủ thị sát thực tế các địa phương để tuyên truyền, giải thích nhân dân hiểu rõ chính sách quốc gia liên hiệp của Chính phủ Hồ Chí Minh; vừa phối hợp chống đói, chống thiên tai và vừa đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ...Ngày 3/11/1946, tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, ông lại được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tiếp tục tham gia Chính phủ và giữ chức Bộ trưởng không bộ.

Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông cùng các thành viên của Chính phủ rời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc để tiếp tục lãnh đạo toàn dân kháng chiến. Ngày 7/10/1947, ông sa vào tay giặc, bị thực dân Pháp tra tấn dã man và sát hại khi sự nghiệp cách mạng của ông còn dang dở.

Cụ Nguyễn Văn Tố đã đi vào lịch sử dân tộc với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp khoa học, nhất là khoa học xã hội nhân văn; chống nạn thất học, nâng cao dân trí. Tên tuổi của Cụ Tố gắn liền với sự nghiệp Hội Truyền bá chữ quốc ngữ, Hội Trí Tri. Ông là một điển hình về tự học, là tấm gương mở đường cho đội ngũ nhân sĩ, trí thức đem tài năng, trí tuệ, sức lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ở ông bộc lộ rõ phẩm chất của một nhà lãnh đạo cần mẫn, mẫu mực. Trên cương vị công tác nào ông cũng mang hết tài năng, tâm huyết và kinh nghiệm để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến kiến quốc. Cụ Nguyễn Văn Tố là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, kiên trung bất khuất trước kẻ thù, hết lòng vì nước, vì dân. Cụ Nguyễn Văn Tố là một nhân cách lớn, là người hiền tài có đủ nhân - trí - dũng - liêm.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - người cộng sự, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh những cống hiến to lớn của ông đối với cách mạng Việt Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển đất nước.

                                                                                                                                                                  Hiếu Thảo


KT  (Cập nhật ngày 03-06-2019)    Các tin liên quan:
  MÃI MÃI SOI ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI! (24-05-2019)
  Còn mãi những ký ức hào hùng (07-05-2019)
  Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019 : phát triển kinh tế số và khởi nghiệp sáng tạo (02-05-2019)
  Tập đoàn FPT: Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tăng hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp (22-04-2019)
  VECCA tổ chức hội thảo tại Hà Nội (27-03-2019)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
32
  Số lượt truy cập:
2001697
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội