Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Sáng nay (8/4), tại TP. Quy Nhơn, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đình Thú, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Việc công bố, công khai đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định là cơ sở pháp lý quan trọng và cũng là tiền đề để tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Quang cảnh hội nghị

Bình Định có diện tích tự nhiên trên 6.000km2, dân số trên 1,5 triệu người, gồm 11 đơn vị hành chính: Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 9 huyện; là vùng kinh tế tổng hợp các ngành kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ chất lượng cao; là đầu mối giao lưu kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên; là vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế biển, xây dựng hệ thống đô thị - nông thôn phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội – môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.Với mục tiêu xây dựng mô hình không gian tỉnh Bình Định phát triển linh hoạt và hiệu quả, phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo hướng bền vững, giữ gìn sinh thái môi trường và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; xây dựng hạ tầng kỹ thuật diện rộng, các công trình đầu mối kỹ thuật kết nối đồng bộ với hệ thống đô thị, các khu động lực kinh tế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia.

Để nâng cao vị thế của tỉnh, tạo sức lan tỏa đến vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Á, mục tiêu đến năm 2035, Quy hoạch định hướng của tỉnh Bình Định sẽ có 22 đô thị, và thành phố Quy Nhơn là trung tâm kinh tế biển của quốc gia, theo định hướng dịch vụ - cảng biển- công nghiệp - du lịch. Trong đó, trọng tâm là dịch vụ - cảng biển tạo sức lan tỏa đến hệ thống đô thị toàn tỉnh Bình Định và vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên, phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội làm động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội.

Đến năm 2035, tỉnh Bình Định có thêm 8 đô thị mới sẽ hình thành, bao gồm: Cát Tiến, Cát Khánh (huyện Phù Cát); Phước Hòa, Phước Lộc (huyện Tuy Phước); An Hòa (huyện An Lão); Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ); Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân); Canh Vinh (huyện Vân Canh), với tổng dân số toàn tỉnh trên 1,91 triệu người, trong đó có khoảng 930.290 dân đô thị và 984.300 dân nông thôn, tỉ lệ đô thị hóa đạt hơn 48,6%.

Theo quy hoạch được duyệt, phân vùng phát triển kinh tế vùng tỉnh Bình Định được chia thành 2 tiểu vùng. Tiểu vùng số 1 là vùng kinh tế phát triển tổng hợp có diện tích khoảng 364.146 ha, bao gồm: Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Trong đó, Quy Nhơn là thành phố trung tâm phát triển của tiểu vùng, đồng thời là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Định. Định hướng phát triển của tiểu vùng là phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics dựa trên các lợi thế đầu mối giao thông vùng – quốc gia; phát triển du lịch gắn với văn hóa lịch sử, đồng thời phát triển chuyên sâu lĩnh vực giáo dục, y tế. Tiểu vùng số 2 là vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghệ cao, với diện tích khoảng 240.911ha, bao gồm các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Lão, Hoài Ân, trong đó Hoài Nhơn là đô thị trung tâm của tiểu vùng. Định hướng phát triển của tiểu vùng là đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nông nghiệp, du lịch sinh thái.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trao Quyết định và Đồ án Quy hoạch được duyệt cho tỉnh Bình Định

Về định hướng phát triển du lịch, Bình Định có 3 cụm du lịch trọng tâm trên cơ sở lợi thế của từng vùng trong tỉnh: Cụm du lịch Quy Nhơn và phụ cận, gồm các điểm du lịch tại thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát; Cụm du lịch Tây Sơn và phụ cận, gồm các điểm du lịch tại đô thị Tây Sơn và Vĩnh Thạnh; Cụm du lịch Hoài Nhơn và vùng phụ cận, gồm các điểm du lịch tại đô thị Hoài Nhơn và các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân và An Lão. Đặc biệt, quy hoạch xây dựng thành phố Quy Nhơn là trung tâm du lịch của tỉnh Bình Định, đồng thời là một trong những trung tâm tiểu vùng du lịch thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá, đồ án quy hoạch xây dựng vùng của tỉnh Bình Định đã xác định một tầm nhìn mới và các chiến lược phát triển của vùng, khẳng định tính chất, vai trò vị thế của Bình Định trong nước và nước ngoài, với mục tiêu đến năm 2035 là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Nam Trung bộ, là cửa ngõ của vùng Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Camphuchia, Thái Lan ra biển Đông. Với quy hoạch này, Bình Định là một trong những hạt nhân quan trọng trong nền kinh tế củaVùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thành phố Quy Nhơn kết hợp với các vùng phụ cận trở thành vùng đô thị động lực, phát triển kinh tế hiệu quả, tạo sức mạnh lan tỏa phát triển kinh tế xã hội trong toàn tỉnh Bình Định.

"Thông qua quy hoạch này sẽ tạo điều kiện để Bình Định phát triển đô thị, phát triển kinh tế biển, dịch vụ - du lịch; hướng tới phát triển bền vững từ đô thị đến nông thôn. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để từng bước triển khai quy hoạch này nhằm phát triển tỉnh Bình Định xứng tầm là một trong những trung tâm phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước” -  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển trên địa bàn theo định hướng của quy hoạch xây dựng vùng đã phê duyệt, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn tập trung, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.

 

THÙY TRANG


VK  (Cập nhật ngày 12-04-2019)    Các tin liên quan:
  TRANG SỬ VÀNG TRONG LỊCH SỬ ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG (29-03-2019)
  Khai mạc Hội nghị khoa học “Tìm kiếm sự sống, từ trái đất cổ xưa đến các hành tinh ngoài Hệ mặt trời” (26-03-2019)
  NĂM 2019 SẼ CÓ 21 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ TRƯỜNG HÈ KHOA HỌC QUỐC TẾ TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH (22-03-2019)
  2 dự án nghiên cứu khoa học của học sinh Bình Định tham gia vòng loại thi quốc tế (20-03-2019)
  Thực hiện chính sách khuyến khích cho nguồn nhân lực trình độ cao năm 2018 (25-01-2019)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
90
  Số lượt truy cập:
2068314
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội