Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 15-CT/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực.

Giao lưu điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh

Từ công tác triển khai đều khắp

Công tác tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vàChỉ thị 15-CT/TU của Tỉnh ủy được các cấp ủy trong tỉnh tổ chức nghiêm túc; kết quả, đến nay, toàn tỉnh có 100% chi, đảng bộ và đảng viên được tổ chức, học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, từng năm từ tỉnh đến cơ sở. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ văn bản hướng dẫn của Trung ương tham mưu Tỉnh ủy xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức học tập bằng nhiều hình thức phong phú, kịp thời, đồng bộ. Đó là việc lồng ghép học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề, các bí thư chi bộ trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề, chủ trì thảo luận và hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên người lao động đăng ký nội dung làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân. Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Sau khi học tập, quán triệt Chỉ thị  05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. Đến nay, 100% đơn vị từ cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức triển khai, ký kết giao ước thi đua và đăng ký xây dựng mô hình điểm để thực hiện.

Đến việc lan tỏa cách làm hay

Qua tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác, nhiệt tình, trách nhiệm trong các mặt công tác, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; thể hiện văn hóa ứng xử nơi công sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Như mô hình: Tây Sơn thực hiện phương châm phục vụ “Hết việc, không hết giờ” trong nhiều cơ quan hành chính; thực hiện chế độ “Đi báo việc, về báo công” trong lực lượng vũ trang huyện; Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì và phát triển các phong trào: “Bộ đội Biên phòng Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”,“Tổ thanh niên điều lệnh”, “Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tỉnh, tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,“Ngôi nhà 100 đồng”, “Phụ nữ 4 tốt”, “Nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển”...; TP.Quy Nhơn với các mô hình:“Đảng viên hăng hái tham gia gánh vác nhiệm vụ ở địa phương”,“Mỗi tháng làm một việc tốt”,“3 tự quảncủa Đảng bộ phường Bùi Thị Xuân; mô hình “3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chốngcủa Đảng bộ phường Nguyễn Văn Cừ; mô hình “Chia sẻ nỗi đau” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngô Mây…; Hoài Nhơn có nhiều cách làm hiệu quả như: “Mô hình vận động gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Mô hình khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Ánh sáng an ninh”,“Mỗi kỳ một câu chuyện về Bác”...Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Công tác tuyên truyền giáo dục Chỉ thị 05 còn gắn với các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước,bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Như phong trào“Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Thi đua dạy tốt, học tốt”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”;  “Thi đua quyết thắng”; “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”…

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh hằng năm còn chủ động rà soát, bổ sung hoàn thiện quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá”. Đồng thời quán triệt Quy định 101-QĐ/TW gắn với thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của các ngành, cơ quan, đơn vị đã được các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Theo đó, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương; đồng thời phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để được góp ý, giám sát, thực hiện. Trên cơ sở quy định chuẩn mực đạo đức đã được ban hành, các chi, đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Qua kiểm điểm từng năm, hầu hết cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện các quy định chuẩn mực đạo đức; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác, qua đó đã mang lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác.Tính tự giác nêu gương, tác phong công tác, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị có chuyển biến rõ nét.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 cùng được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Các cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Qua kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy tính tự giác, tiền phong, gương mẫu trước Đảng và nhân dân, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy các cấp. Tiếp tục nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác. Đồng thời chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo Bác.

Bài và ảnh: N.H.H


KT  (Cập nhật ngày 04-10-2018)    



Các tin liên quan:
  SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC LÀ YÊU CẦU CẤP THIẾT CỦA MỖI TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN (05-09-2017)
  Kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27- 7: Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ (13-07-2017)
  Video Những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM (12-07-2017)
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm (09-12-2016)
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân (01-12-2016)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
20
  Số lượt truy cập:
2188405
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội