Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT BÌNH ĐỊNH LẦN V (2018-2023)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)
Thực hiện Quyết định số 1784 ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định”, Hội đồng xét chọn trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định lần thứ II, năm 2018 hướng dẫn việc xem xét, lựa chọn các trí thức tiêu biểu, có nhiều thành tích về hoạt động khoa học - công nghệ như sau:

 1. Mục đích , ý nghĩa và đối tượng xét chọn tôn vinh năm 2018
 2. Mục đích, ý nghĩa
 3. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ (trong và ngoài tỉnh) có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.
 4. Thông qua việc tôn vinh, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, xây dựng tỉnh Bình Định giàu mạnh, văn minh.
 5. Là dịp để trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.
 6. Đối tượng xét chọn

Cá nhân trí thức khoa học –công nghệ có trình độ đại học trở lên, tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ trong và ngoài tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đạt thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho hoạt động khoa học – công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tại quyết định số 1784 ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh Bình Định

 1. Nguyên tắc xét chọn và điều kiện, tiêu chuẩn cá nhân được xét chọn
 2. Nguyên tắc xét chọn
 3. Việc xét chọn tôn vinh “Trí thức tiêu biểu”năm 2018 phải đảm bảo tính chính xác, công khai về thành tích, ghi nhận đúng mức đóng góp của các đối tượng là trí thức trên cơ sở tự nguyện, tuân thủ Quyết định số 1784 ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 4. Hồ sơ đề nghị xét tôn vinh trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu được hội đồng xét chọn của tỉnh thẩm định, bình chọn trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
 5. Điều kiện đối với cá nhân được xét chọn
 6. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng, luôn trung thành quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 7. Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị (nơi công tác).
 8. Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của tổ chức, cơ quan nói riêng và có đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển khoa học – công nghệ của tỉnh.
 9. Không đang trong thời gian thi hành án, hoặc có án tích, trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
 10. Tiêu chuẩn cá nhân và thời gian được xét chọn

Cá nhân được xét chọn tôn vinh năm 2018 phải đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau đây trong thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2017;

 • Chủ trì, chủ nhiệm (hoặc đồng chủ trì, đồng chủ nhiệm) ít nhất 01 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ triển khai, áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định với quy mô cấp tỉnh, cấp bộ được nghiệm thu đạt kết quả loại xuất sắc hoặc cấp Nhà nước được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.
 • Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học được triển khai áp dụng ở Bình Định, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh và được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt giải nhất, nhì, ba trong các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; giải nhất, nhì, ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (Nếu là giải pháp của nhóm tác giả thì chỉ xét chọn người chủ trì do nhóm tác giả giới thiệu)
 • Được phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước: Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân hoặc được nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
 • Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, Giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.
 • Quyền lợi của cá nhân được xét chọn tôn vinh
 • Cá nhân được tôn vinh danh hiệu sẽ được nhận chứng nhận của UBND tỉnh kèm theo hiện vật và tiền thưởng.
 • Danh hiệu được tôn vinh là một trong những điều kiện để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm lại cán bộ và xem xét các thành tích trong phong trào thi đua hàng năm theo quy định.
 • Được ưu tiên tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khoa học các cấp theo chuyên đề phù hợp với chuyên môn của trí thức được tôn vinh.
 • Hồ sơ, thủ tục tham gia xét chọn
 • Phiếu đăng ký tham gia xét chọn (theo mẫu 1).
 • Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị (nơi công tác) hoặc chính quyền địa phương về điều kiện đối với cá nhân tham gia xét chọn (theo mẫu 2).
 • 02 ảnh 4×6 của người đề nghị tôn vinh.
 • Các văn bản xác nhận đủ tiêu chuẩn của cá nhân đề nghị tôn vinh:
 • Bản sao kết quả nghiệm thu đề tài đối với cá nhân là chủ trì, chủ nhiệm (hoặc đồng chủ trì, đồng chủ nhiệm đề tài, dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ).
 • Bản sao văn bản xác nhận kết quả của cơ quan có thẩm quyền đối với các cá nhân có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh
 • Bản sao quyết định phê duyệt giải thưởng đối với các cá nhân có giải pháp đạt giải nhất, nhì, ba trong các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; giải nhất, nhì, ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.
 • Bản sao quyết định phong tặng danh hiệu Nhà nước đối với các cá nhân là Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, giáo sư, phó giáo sư.
 • Bản sao quyết định phê duyệt giải thưởng đối với các cá nhân có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt: Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, Giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

 Thời hạn nộp hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố đến hết ngày 05/4/2018. Nếu gửi qua bưu điện thì ngày tháng ghi trên con dấu của cơ quan bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi. Hồ sơ phải được dán kín và gửi đến:

Thường trực Hội đồng xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ II, năm 2018 -  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định.

Số 472 Trần Hưng Đạo,thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại : 0256.3828598                           Di động : 0933599115

Website :Bidiusta.vn.       Email:lhhbdinh@gmail.com

* Nhận hồ sơ trong giờ hành chính

 1. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu
 2. Quy trình xét chọn trí thức tiêu biểu
 3. Thông báo tổ chức xét chọn: Hội đồng xét chọn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2018 từ ngày 01/03/2018 đến 20/3/2018.
 4. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn lập 03 bộ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn) đến hết ngày 05/4/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với những hồ sơ nộp qua đường bưu điện).
 5. Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ chuyển Hội đồng xét chọn: Cơ quan Thường trực Hội đồng và tổ chuyên viên có trách nhiệm, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đăng ký, thống kê, phân loại, chuyển Hội đồng xét chọn từ ngày 05/4-12/4/2018.
 6. Họp Hội đồng xét chọn: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn tổng hợp kết quả thẩm định, đề xuất tổ chức họp Hội đồng xét chọn để thông qua kết quả thẩm định từ ngày 12-17/4/2018. Sau khi có kết quả xét chọn, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội 5 ngày làm việc để lấy ý kiến góp ý từ ngày 17/4- 22/4/2018.
 7. Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn xem xét, giải trình các trường hợp có ý kiến khác nhau; hoàn chỉnh thủ tục, lập hồ sơ trình UBND tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng, trực thuộc Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2018.
 8. Thông báo kết quả lên website Liên hiệp Hội.
 9. Quy trình xét khen thưởng, tôn vinh
 10. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) tiếp nhận hồ sơ từ Hội đồng xét chọn, xử lý và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định.
 11. Hồ sơ trình UBND tỉnh xét khen thưởng, gồm:
 12. Tờ trình (kèm danh sách đề nghị xét chọn);
 13. Biên bản họp Hội đồng xét chọn;
 14. Bản thành tích theo mẫu (kèm theo báo cáo giải pháp sáng kiến, công trình khoa học);
 15. Văn bản hiệp y của các cơ quan liên quan (với trường hợp có liên quan)
 16. Thời gian tổ chức tôn vinh

Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học – công nghệ tỉnh Bình Định” năm 2018 được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học Việt Nam 18/5/2018.

Mời các bạn click vào các link sau đây để biết thông tin chi tiết và tải các biểu mẫu:

Quy chế:/upload/files/vb/Quy%20che%20%20ton%20vinh%20tri%20thuc.doc

Hướng dẫn và các biểu mẫu: /upload/files/vb/Huong%20dan%20xet%20chon%20ton%20vinh%20day%20du.doc


VK  (Cập nhật ngày 08-03-2018)    Các tin liên quan:
  Tôn vinh sự sáng tạo và cống hiến (08-03-2018)
  Hội thảo công nghệ điện toán đám mây Google Cloud OnBoard (07-03-2018)
   Thành lập CLB Nữ trí thức tỉnh bình Định (07-03-2018)
  Triển khai kế hoạch xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về KH-CN tỉnh Bình Định” lần thứ II năm 2018 (05-03-2018)
  Phát động Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ V – năm 2018 (05-03-2018)
  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
11
  Số lượt truy cập:
1797670
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội