Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển
  
  Liên kết web
congbao
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
cổng thông tin
Hội thi sáng tạo KH&KT tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018-2019)
Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Cuộc thi STTTNNĐ lần VI năm (2018 - 2019)

Về tổ chức bộ máy:

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-UB, ngày 06/05/1995 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Định (gọi tắt là Liên hiệp hội Bình Định – viết tắt là LHHBĐ)  là tổ chức chính trị - xã hội có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội thành viên và hội viên của các hội thành viên, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hội Bình Định, bao gồm :

- Đại hội đại biểu tổ chức 5 năm 1 lần.

- Ban Chấp hành : 34 người

- Ban Kiểm tra : 3 người

- Ban Thường vụ 07 người, gồm :

+ 01 Chủ tịch chuyên trách.

+ 01 Phó Chủ tịch chuyên trách.

+ 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

+ 01 Tổng Thư ký chuyên trách

+ 03 ủy viên Thường vụ kiêm nhiệm.

Ban Thường vụ bầu ra bộ phận thường trực, giải quyết các công việc thường xuyên của Liên hiệp Hội gồm:

- Chủ tịch chuyên trách.

- 01 Phó Chủ tịch chuyên trách

- 01 Tổng thư ký: cán bộ chuyên trách đương chức

Bộ phận tham mưu giúp việc là Văn phòng: 04 người (Chánh Văn phòng kiêm công tác tổ chức; 01 Kế toán; 02 chuyên viên;)

Cơ quan thường trực LHH Bình Định thời gian qua đã củng cố, kiện toàn một bước, đã hình thành các tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp; đội ngũ cán bộ được cấp trên tăng cường, đã xây dựng Điều lệ hoạt động, xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ. Cơ quan thường trực LHH Bình Định từng bước hoạt động có nền nếp. Chính vì thế trong thời gian qua, cơ quan thường trực đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP HỘI QUA

CÁC KỲ ĐẠI HỘI

I.                  Đại hội Đại biểu lần I (Nhiệm kỳ 1997 – 2001)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị

1

KS. Nguyễn Du                    

Nguyên ủy viên  Ban thường vụ tỉnh ủy - Nguyên PCT. UBND tỉnh. Chủ tịch BCH LHH.

2

KS. Lê Minh Nghĩa             

Phó chủ tịch- kiêm Tổng thư ký chuyên trách LHH.

3

PTS. Võ Văn Lược

Giám đốc Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường,  Phó chủ tịch LHH.

4

CN. Phan Thành Lang          .

Nguyên trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Uỷ viên thường vụ BCH LHH

5

KS. Nguyễn Kông

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Uỷ viên thường vụ BCH LHH.

6

CN. Phan Thành Lang

Nguyên trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Uỷ viên thường vụ BCH LHH.

7

CN. Châu An

Chi hội trưởng Hội khoa học đất. Uỷ viên BCH LHH.

8

BS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó giám đốc sở Y tế  Bình Định. Uỷ viên BCH LHH.

9

PTS. Đặng Thị Chín

Trưởng phòng khoa học, trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn. Uỷ viên BCH LHH.

10

KS. Nguyễn Bá Cúc

Phó chủ tịch Hiệp hội VACVINA tỉnh. Uỷ viên BCH LHH

11

CN. Yang Danh      

Phó ban Dân vận Tỉnh ủy. Uỷ viên BCH LHH.

12

Dược sĩ CK2 Trần Giác

Uỷ viên BCH trung ương Hội Dược Việt Nam - Chủ tịch Hội dược Bình Định. Uỷ viên BCH LHH

13

CN. Lê Hiểu

 

Chi cục phó Chi cục TC - ĐL - CL, Uỷ viên BCH LHH.

14

KS. Nguyễn Hiếu

Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh Quy Nhơn, Ủy viên BCH LHH.

15

KS. Phan Thanh Hữu          

                                               

Uỷ viên BCH TW Hội xây dựng Việt nam, ủy viên BCH LHH.

16

Nguyễn Văn Ngọc               

Uỷ viên thường vụ Hội Luật gia.

Uỷ viên BCH LHH.

17

BS. Phạm Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch Hội kế hoạch hóa gia đình.

Uỷ viên BCH LHH.

18

KS. Bùi Văn Nhiều              

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông. Uỷ viên BCH LHH.

19

KS. Từ Thị Kim Thoa          

Phó giám đốc sở Công nghiệp. Uỷ viên BCH LHH.

20

BS. Lê Tư Thục                    

Chủ tịch Hội y học cổ truyền. Uỷ viên BCH LHH.

21

PTS. Lê Văn Tiếu                

Nguyên giám đốc Sở Thủy lợi Bình Định. Uỷ viên BCH LHH.

 

 

II.                Đại hội Đại biểu lần II  (Nhiệm kỳ 2002 – 2007)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ - đơn vị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

KS. Nguyễn Du

KS. Lê Minh Nghĩa

Th.sĩ Man Ngọc Lý

CN. Phan Thành Lang

CN. Lê Văn Tâm

KS. Nguyễn Văn Bằng

TS. Nguyễn Minh Châu

B.sĩ Võ Xuân Châu

TS. Vũ Văn Dân

PGS. TS. Lê Dụ        

CN. Nguyễn Ngọc Điểm

Phạm T Thanh Hương- chủ tịch KS. Trần thị Thu Hà

KS. Võ Xuân Hiền

KS. Lê Hiểu

CN. Phạm Hoài

Thsĩ. Nguyễn Cảnh Huệ

Tsĩ. Trần Tín Kiệt

KS. Trần Văn Lang

KS. Cao Xuân Lương

CN. Trần Đức  Minh

Bsĩ. Hồ Việt Mỹ

Trình Nghiên

Dsĩ. Lê Minh Tấn

KS. Nguyễn Văn Thắng

KS. Phan Cao Thắng

CN. Đặng Trung Thành

CN. Nguyễn Xuân Thiện

KS. Hoàng Văn Thoan

CN. Nguyễn Thị Diệu Thu

Tsĩ. Nguyễn Thanh Tùng

Bsĩ. Nguyễn Phát Tường

KS. Nguyễn Ngọc Trai

Trần Hữu Huy

Nguyễn Văn Phú

 

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội

Phó Chủ tịch

Uỷ viên Thường vụ

Uỷ viên Thường vụ

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên (Thay Trần Giác)

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

 

 

III. Đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2008 – 2013)

           

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.       

KS. Trần Ngoạn

Chủ tịch Liên hiệp Hội

2.       

KTS. Nguyễn Huỳnh

Phó Chủ tịch

3.       

TS. Võ Ngọc Anh

Phó Chủ tịch

4.       

KS. Trần Văn Lang

UV Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

5.       

CN. Lê Văn Tâm

UV Thường vụ

6.       

ThS. Nguyễn Bá Trà

UV Thường vụ

7.       

BSCK2.TTND Nguyễn Thị Thanh Bình

UV BCH

8.       

KS. Trần Viết Bảo

Uỷ viên BCH – Phó chủ tịch Hội Xây dựng

9.       

TS. Nguyễn Minh Châu

Uỷ viên BCH  - Chủ tịch Hội Hóa học

10. 

PGS.TS Lê Dụ

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội KH Đất

11. 

ThS. Trần Văn Trương

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Dược học

12. 

CN. Đinh Bình Định

Uỷ viên BCH – PCT Hội Sinh vật cảnh

13. 

KS. Lê Hiểu

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội BVQL NTD

14. 

CN. Phạm Hoài

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

15. 

TS. Phan Trọng Hổ

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Chăn nuôi – Thú y

16. 

ThS. Nguyễn Cảnh Huệ

Uỷ viên BCH – Hiệu trưởng Trường Chính trị

17. 

CN. Trần Hữu Huy

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội KH Lịch sử

18. 

DS. Phạm Thị Thanh Hương

Uỷ viên BCH - Phó Tổng giám đốc Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

19. 

PGS.TS Đinh Thanh Đức

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Toán học

20. 

KS. Phạm Thị Minh Lượng

Uỷ viên BCH -  Chủ tịch chi Hội cơ khí

21. 

BS. Hồ Việt Mỹ

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Y học

22. 

KS. Tống Nhuệ

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Làm vườn

23. 

Nguyễn Hữu Vui

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Thủy lợi

24. 

TS. Hoàng Minh Tâm

Uỷ viên BCH – Viện trưởng Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung bộ

25. 

KS. Võ Xuân Thanh

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Tin học

26. 

KS. Phạm Duy Thành

Uỷ viên BCH - Chủ tịch Hội Khoa học BVTV

27. 

KS. Nguyễn Văn Thắng

Uỷ viên BCH – PGĐ Sở Công thương

28. 

ThS.Võ Ngọc Vĩnh

Uỷ viên BCH – Giám đốc Trung tâm Tin học Bình Định

29. 

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Tú

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Điều dưỡng

30. 

CN. Nguyễn Thị Diệu Thu

Uỷ viên BCH – Chánh Vp Liên hiệp Hội

31. 

KS. Đinh Văn Tiên

Uỷ viên BCH – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

32. 

ThS. Lê Minh Toán

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội KH – KT Thị xã An Nhơn

33. 

TTƯT.BSCKII. Nguyễn Phát Tường

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Đông y  

34. 

Tô Ngọc Chỉnh

Uỷ viên BCH – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển Đô thị và nông thôn

 

 

IV. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ IV (2013-2018)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

 

1

TTND.BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Chủ tịch Liên hiệp Hội

2

CN. Lê Văn Tâm 

            

Phó Chủ tịch LHH

3

TS. Lê Công Nhường

 

Phó Chủ tịch LHH, GĐ sở KH & CN

4

TS. Nguyễn Hữu Hào

 

UV BTV, Trưởng Ban Kiểm tra LHH - Chủ tịch Hiệp hội Thuỷ sản

5

KS. Nguyễn Văn Thắng

 

UV BTV, Phó Giám đốc Sở Công Thương

6

CN Hồ Xuân Ánh

 

Ủy viên BTV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

7

ThS.Huỳnh Cao Vân

 

UV BTV– Tổng thư ký

8

CN. Đỗ  Quốc Anh

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội KH-KT huyện An Nhơn

9

Đại tá Phạm Bá Bàng

 

Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch Hội Luật gia

 

10

 

KS. Tô Ngọc Chỉnh

 

 

Ủy viên BCH- Chủ tịch Hội Quy hoạch Nông thôn và Đô thịtỉnh

 

11

 

KTS.Nguyễn Văn Dũng

 

 

Ủy viên BCH–Chủ tịch Hiệp Hội du lịch -  Giám đốcSở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

12

CN. Đinh Bình Định

 

Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh

13

PGS.TS Đinh Thanh  Đức

 

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Toán học

 

14

KS. Đỗ Nguyên Đức

 

 

Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch Hội Cầu đường

 

15

CN. Phạm Đình Đôn

 

Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử

16

KS. Lê Hiểu

 

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

17

ThS.BS. Lê Quang Hùng

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Y tế Công cộng

18

KS. Đào Văn Hùng

 

Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch Hội chăn nuôi Thú Y

19

CN. Nguyễn Văn Hưng

 

Ủy viên BCH - PGĐ Sở Tài chính

20

ThS.DS. Phạm Thị Thanh Hương

 

Ủy viên BCH - Phó Tổng GĐ Công ty Dược trang thiết bị y tế

21

TTND. BS. Hồ Việt Mỹ

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Y học

22

KS. Tống Nhuệ

 

Ủy viên BCH , ủy viên Ban Kiểm tra - Chủ tịch Hội VAC

23

BS.Nguyễn Văn Quang

 

Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch hội Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

24

TS. Hoàng Minh Tâm

(TS. Hồ Huy Cường)

Ủy viên BCH - Viện trưởng Viện KHKT NN duyên hải Nam trung bộ

25

KS. Võ Xuân Thanh

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Tin học tỉnh

26

KS. Hồ Ngọc Hùng

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Bảo vệ thực vật

27

CN. Nguyễn Thị Diệu Thu

 

Ủy viên BCH , Ủy viên Ban Kiểm tra- Chánh văn phòng LHH

28

CN.Huỳnh Thị Thanh Thủy

 

Ủy viên BCH - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

29

 

ThS. Nguyễn Thị Như Tú

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh

30

ThS. Đào Đức Tuấn

 

Ủy viên BCH- PGĐ Sở Giáo dục – Đào tạo

 

31

 

KS. Đinh Văn Tiên

 

 

Ủy viên BCH - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường

 

32

KTS. Đào Quí Tiêu

 

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư

 

33

KS. Nguyễn Ngọc Trai

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Xây dựng

 

34

 

TTND.PGS.TS. Triệu Nguyên Trung

 

 

Ủy viên BCH - Nguyên Giám đốc Viện Sốt rét Ký sinh trùng – Công trùng Quy Nhơn

 

35

 

ThS. Trần Văn Trương

 

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Dược học

 

 

36

 

KS. Nguyễn Hữu Vui

 

 

Ủy viên BCH - Chủ tịch Hội Thủy lợi

 

37

 

PGS.TS.Võ Viễn

 

 

Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch Hội Hóa học

 

 

38

 

Huỳnh Đăng Khanh

 

Ủy viên BCH- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Bình Định

 

39

 

Võ Kim Hưng

 

Ủy viên BCH- Chủ tịch Hội Điện – cơ Bình Định  Hình ảnh hoạt động
  Lịch
sitemap
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hoi kien truc su binh dinh
Hội Xây dựng Bình Định
 Hội Thủy lợi Bình Định
Nop ho so truc tuyen
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
CÔNG KHAI DỰ TOÁN LIÊN HIỆP HỘI
  Thống kê người dùng
  Đang online:
12
  Số lượt truy cập:
2188545
 
Bản quyền website thuộc về:LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH. ĐT: 056.3828598. Email: lhhbdinh@gmail.com. Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. Chịu trách nhiệm quản lý: TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội